A0

 

  • kopiranje do A0 formata (crno-belo)
  • skeniranje do A0 foirmata (crno-belo)
  • plotovanje do 914mm širine (crno-belo)

 

 

 

  • plotovanje do 1006mm širine (kolor)